Lần cuối
Số từ
801
Đánh giá
14
Lượt xem
9.050

Tóm tắt

Một thanh niên làm bài test chẩn đoán tâm thần và câu trả lời của cậu. 

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Oneshot
Oneshot
Tổng bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

vừa hay vừa dảk
Xem thêm
interesting
Xem thêm
Dark quá
Xem thêm