• 9
    Chương đã đăng
  • 131
    Đang theo dõi
  • Bình luận

 

 

Làm đời báo hay thích đào bới.

Không báo đời, nhưng khoái "cời lò".

Ghét so đo, cũng hay phiền lo.

Lại tò mò, hay rình mo mó.

Thật là khó, bỏ thó chuyện to.

Không o mèo, vì đời nhạt nhẽo.

Hay đau eo, còn bị sếp eo sèo.

Giờ đói meo, vì nghèo vì dịch.

Dịch chả xiền, còn âu muộn phiền.

Buồn liên miên giữa đời vạn biến.

Tuy huyên thuyên, nhưng hay nguyện cầu.

Ước toàn cầu thoát khỏi cơn hoạn dịch.

 

Ngày sinh: 14/03/2018
Nghề nghiệp: Từ điển sống, nhưng bị sếp quay như con chong chóng.
Sở thích: "Con mọt sách, hay bị hạch sách. Muốn trách đời, nhưng bị trời thách. Ách sôi bụng, giờ đụng "đách- lai". Cuộc đời này thật là ai oán."; Yêu BL, BL là chân ái.
Tham gia: 31/05/2021
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Tình yêu vị kẹo mận
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
RED
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: