mưa.

Members
 • 18
  Chương đã đăng
 • 12
  Đang theo dõi
Tên cũ:
 • Fushino
 • raebilov
 • Ellix Folt
 • T.H.H
 • Con Mòe siêu moe

Bao giờ MU vô địch thì quay lại dịch truyện.

Ngày sinh: 01/01/2011
Sở thích: Thích mèo nhưng không muốn nuôi, thích sách nhưng lười đọc, thích thơ nhưng ngu vần, thích nhạc nhưng mù tịt nhạc lý
Tham gia: 24/12/2019
4Truyện đã đăng
Truyện dịch
Chim Thiện Ác
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Unnamed Memory
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
5Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Lord of Mysteries
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Umineko no Naku Koro ni
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: