• 230
    Chương đã đăng
  • 25
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tham gia: 11/11/2016
5Truyện đã đăng
Truyện dịch
Knights & Magic
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Chuuko demo Koi ga Shitai!
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Famima!
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: