Lifeissuffer

Members
  • 14
    Chương đã đăng
  • 29
    Đang theo dõi

Life is allowing yourself to step on fire, shed tear on bloodied routes 

Life is fairness, life is inequality 

Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Chơi game, nhạc nước ngoài
Tham gia: 05/07/2022
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào