• 20
    Chương đã đăng
  • 199
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • I'mNhân
  • Shiraishi Yuuki
  • Madridnista

You say you love the rain, but you open an umbrella.

You say you love the sun, but you find a shady spot.

You say you love the wind, but you close the window when the wind blows.

That's why I'm afraid when you say... you love me.

Ngày sinh: 07/10/2008
Nghề nghiệp: Student
Sở thích: Music
Tham gia: 04/05/2022
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
3Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: