Camera man

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 68
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Dr.Doughi
  • drau hoàng

Tôi năm nay hơn bảy mươi tuổi vẫn chưa tìm được nhân vật chính của thế giới này.
Nhân vật chính ơi! Where are you...

Ngày sinh: 25/12/1953
Nghề nghiệp: Chờ được gặp main.
Sở thích: Tìm nhân vật chính.
Tham gia: 18/11/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào