Danh sách chương
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Ủng hộ tg nek:))))
Xem thêm
Oh god,bố này cân ghê thế
Xem thêm
Lạy chúa! Tên của main trùng với tác giả à?
Xem thêm
the self insert senario insert here as karl was self inserted as karl the inserter, what the self inserter situation is this?
Xem thêm
@1024 GB: Self insert một cách lộ liễu như vậy... chết tiệt, cảnh giới gì đây?
Xem thêm
Lái cùng lúc 3 truyện. Cái nào cũng lỡ dở, và đặc biệt là còn chưa duyệt cũng như ko dx đánh giá cao...
Xem thêm
Thô nhưng thật
1039177066538610761.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
Nhg đc cái là nó bất tử
Xem thêm